Gedragscode

In overeenstemming met onze waarden van integriteit, kwaliteit en Ubuntu, zet Amref Flying Doctors zich in voor het handhaven van de hoogste mate van ethisch gedrag onder al haar medewerkers, bestuursleden, leden van de adviesraad, stagiaires, vrijwilligers, leveranciers en andere mensen die op enige wijze bij onze organisatie betrokken zijn. 

Onze gedragscode bevat de verwachtingen en leidende principes voor passend gedrag op de werkplek volgens Amref Health Africa, de organisatie waar wij als Amref Flying Doctors onderdeel van uitmaken.

Mensen die voor of met Amref werken, gaan akkoord met onze gedragscode en voldoen aan het beleid en de procedures van onze organisatie. De hoogste normen van persoonlijk en professioneel gedrag worden nageleefd om ervoor te zorgen dat de integriteit en reputatie van Amref Health Africa niet door hun acties in gevaar worden gebracht.


Bekijk onze gedragscode hier

delen
Draagt u bij aan goede zorg in Afrika?
doe een gift